Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles. Sognepræst Mette Dolberg, der bor i Roslev by, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

Det sker i Hjerk og Harre

01okt kl. 10:15

Gudstjeneste, Hjerk

v. Mette Dolberg

01okt kl. 10:15
08okt kl. 09:00

Gudstjeneste, Harre

v. Toni Irgens Møller

08okt kl. 09:00
17okt kl. 19:00

The Quiggs

Hjerk Kirke 17. okt. 19:00

The Quiggs” er en skotsk/dansk duo, der består af …

17okt kl. 19:00
22okt kl. 09:00

Gudstjeneste, Hjerk

v Mette Dolberg

22okt kl. 09:00
27okt kl. 18:00

Gudstjeneste for børn, Harre

v Mette Dolberg

27okt kl. 18:00
29okt kl. 10:15

Reformationsgudstjeneste, Rybjerg

v. begge præster

29okt kl. 10:15
05nov kl. 10:15

Allehelgen gudstjeneste, Harre

v Mette Dolberg

05nov kl. 10:15
05nov kl. 10:15

Allehelgen gudstjeneste, Hjerk

v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

05nov kl. 10:15
15nov kl. 19:00

Foredrag, Hjerk Kirke

Min Livsfortælling, Christian Mejdahl

Tidligere formand for Folketinget, Christian …

15nov kl. 19:00
19nov kl. 16:00

Gudstjeneste (liturgisk), Harre

v. Mette Dolberg

19nov kl. 16:00

Børn og Unge