Roslev Rybjerg

Roslev Rybjerg sogne har et fælles menighedsråd. Sognepræst Mette Dolberg bor i Roslev by og er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes at et fælles graverteam.

Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

Det fælles menighedsråd for Roslev og Rybjerg står for en række forskellige aktiviteter, der finder sted i kirkerne og i Sognehuset, Jernbanegade 16

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

 

Det sker i Roslev Rybjerg

01okt kl. 14:00

Gudstjeneste, Roslev

v Mette Dolberg

01okt kl. 14:00
01okt kl. 14:00

Willy Egemose i Roslev

Søndag d. 1. okt. kl 14:00

Der indledes med gudstjeneste i Roslev kirke kl 14:00. …

01okt kl. 14:00
03okt kl. 11:30

Ingen skal spise alene

Dansk bøf med løg og kartofler

03okt kl. 11:30
09okt kl. 09:30

Fællescafe

 

09okt kl. 09:30
10okt kl. 14:00

Senioreftermiddag, Roslev Sognehus

Det Folkelige Fællesskab: Folkekirke, Folkestyre og Skive Folkeblad

v. chefredaktør …

10okt kl. 14:00
15okt kl. 09:00

Gudstjeneste, Roslev

v Mette Dolberg

15okt kl. 09:00
22okt kl. 10:15

Gudstjeneste, Roslev

v. Mette Dolberg

22okt kl. 10:15
23okt kl. 09:30

Fællescafe

 

23okt kl. 09:30
29okt kl. 10:15

Reformationsgudstjeneste, Rybjerg

v. begge præster

29okt kl. 10:15
05nov kl. 16:00

Allehelgen gudstjeneste, Roslev

v. Mette Dolberg

05nov kl. 16:00

Gudstjenester

Børn og Unge

Øvrige