Du er her: 

Bestilling af vielse/kirkelig velsignelse

Ønsker I at lave en aftale om enten en kirkelig vielse eller en kirkelig velsignelse af jeres borgerligt indgåede ægteskab skal I kontakte:

Præsten i Roslev for Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre kirker

Præsten i Durup  for Durup, Tøndering og Nautrup Kirker

Det praktiske ved den kirkelige handling

Inden vielsen skal I have et møde med præsten. Det vil som regel finde sted i kirken i ugerne før vielsen/velsignelsen skal foregå. Ved denne lejlighed skal de praktiske ting omkring vielsen aftales. Præsten vil samtidig gennemgå forløbet af den kirkelige handling med jer.

Til en vielse/velsignelse bruges normalt 4 salmer. I må meget gerne medbringe forslag. Inspiration kan findes her.

Kirken stiller organist, graver og kirkesanger til rådighed.

Det er jeres eget ansvar at pynte kirken. Kontakt graveren mht. tidspunkt. I skal være opmærksomme på, at der kan være andre kirkelige handlinger i kirken samme dag. Derfor kan vi ikke garantere mere end en time til pyntning.

Man kan læse mere om bryllup og kirkelig velsignelse i Folkekirken her.

Alteret i Rybjerg Kirke (Yesterdays Foto)

Det særlige ved en vielse

Da en vielse også er en juridisk handling, gælder der noget særligt her:

For at kunne blive viet skal man have en gyldig prøvelsesattest, der sikrer, at det juridisk er muligt for jer at indgå ægteskab med hinanden. Denne udstedes af jeres kommune (man søger via borger.dk) og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdagen. Præstesekretæren Jette Kildahl, der står for den praktiske registrering, skal have denne prøvelsesattest senest 14 dage inden vielsen finder sted.

I forbindelse med en vielse har man mulighed for uden beregning at ændre sit navn (herunder børns navn) således, at man i familien opnår navnefællesskab. Man kan søge i god tid inden vielsen (navneændringen vil træde i kraft den dag, vielsen er gennemført) og indtil tre måneder efter. Herefter opkræves normalt gebyr. Navneændringen sker i det sogn, hvor man bor og man søger via borger.dk. I Harrevig Pastorat står Jette Kildahlfor det praktiske. Kontakt hende ang. spørgsmål.