Du er her: 

Bestilling af dåb

Ønsker du dåb i Harrevig Pastorat skal du henvende dig til:

Præsten i Roslev – for dåb i Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre kirker

Præsten i Durup  – for dåb i Durup, Tøndering og Nautrup kirker

Hvornår kan man få dåb?

Dåb finder som udgangspunkt sted i forbindelse med en gudstjeneste. Ønsker I dåb på et senere tidspunkt end den gældende gudstjenesteliste rækker, skal I kontakte præsterne. Vi vil gøre meget for at lægge gudstjenesterne efter jeres ønsker.

Der er også mulighed for dåb på en lørdag.

I Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre kirker: d. 2. lørdag i måneden i den kirke, hvor der først bestilles dåb.

I Durup hele året og i Tøndering og Nautrup kirker fra påske til jul: Sidste lørdag i måneden.

Tøndering og Nautrup kirker fra jul til påske efter behov.

Døbefond i Nautrup Kirke (Yesterdays Foto)

Hvem kan få dåb?

Alle, der ikke allerede er døbt, kan modtage dåb.

For børn gælder det, at det forventes, at forældrene og fadderne sørger for, at børnene får deres kristne børnelærdom

For unge og voksne gælder det, at de inden dåben skal have opnået et kendskab til det mest grundlæggende i kristendommen. Tal med en af præsterne om dette.

Er man tidligere døbt - enten i Folkekirken eller i et andet kristent trossamfund - anerkender Folkekirken dåben og man kan optages i Folkekirken uden at skulle døbes igen. Tal med en af præsterne om dette.

Dåbens betydning

På det menneskelige plan er dåben det ritual, hvorved man optages i Den Danske Folkekirke.

På det guddommelige plan er dåben det, der gør os til Guds børn. Som Guds børn kan vi kalde Gud for "Vor Far i Himlen" som vi gør, når vi beder "Fader Vor".

Man kan læse mere om dåben og dens betydning her

Dåb og navngivning

Iflg. Dansk lovgivning skal et barn navngives inden det er 6 måneder gammelt. Døbes et barn inden for denne tidsfrist, gælder dåben også som navngivning.

Har man ikke mulighed for at holde dåb inden barnet er 6 måneder gammelt, kan man navngive sit barn og aftale dåb på et senere tidspunkt.

Har I brug for inspiration til navngivning, kan I finde det her

Faddere og dåbsvidner

Navne og adresser på mellem 2 og 6 faddere. For at være fadder skal man være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen. Da mindst 2 af fadderne skal være tilstede ved dåben som vidner, anbefaler vi, at I finder mindst 3. Så er man sikret i tilfælde af noget uforudset.

Er der tale om en voksendåb, skal man ikke have faddere; men kun to dåbsvidner.

Dåbssamtalen

Inden dåben skal I have en samtale med præsten, hvor de praktiske ting aftales og hvor præsten gennemgår dåbsritualet og dets betydning med jer. Almindeligvis vil denne samtale finde sted i ugerne op til dåben og gerne hjemme hos jer.

Til denne lejlighed skal præsten bruge:

Barnets navn og cpr. nummer

Navne og folkeregisteradresser på faddere