Kirkegårde i Harrevig Pastorat

Ved hver af vore smukke gamle landsbykirker har vi en kirkegård.

Det er lidt forskelligt, hvilke gravstedstyper, der tilbydes på den enkelte kirkegård.

Der er også forskel på, hvem man skal henvende sig til, hvis man fx skal indgå en aftale om pasning af et gravsted i en længere årrække (GIAS aftale).

Det er derfor nødvendigt at vælge den relevante kirkegård, hvor man kan finde de gældende oplysninger for netop denne kirkegård.