Du er her: 
 

Harre Kirkegård

Her kan du finde oplysninger om, hvem du skal henvende dig ang:

Gravsteder

Aftaler

 
 
Yesterday Foto

Harre Kirkegård passes af graver Karen Grove.

Gravsteder:

På Harre Kirkegård skal du henvende dig til graveren ved:

-      Valg af gravsted

-      Anlæg af gravsted

-      Sløjfning af gravsted

-      Forlængelse af gravsted efter ordinært udløb 

Aftaler:

På Harre Kirkegård skal du henvende dig til graveren ang. aftaler om:

-     Forårsblomster

-     Sommerblomster

-     Grandækning

-     Generel vedligeholdelse

-     Særlige aftaler (buketter, kranse osv)

-     Hensættelse af midler til løbende vedligehold af gravsted (GIAS aftaler)