Du er her: 
 

Hjerk Kirkegård

Her kan du finde oplysninger om, hvem du skal henvende dig ang:

Gravsteder

Aftaler

Her kan du finde væsentlige dokumenter om Hjerk kirkegård:

Yesterday Foto

Hjerk Kirkegård passes af graver Solvejg Sieg Sørensen.

Gravsteder:

På Hjerk Kirkegård skal du henvende dig til graveren ved:

-      Valg af gravsted

-      Anlæg af gravsted

-      Sløjfning af gravsted

-      Forlængelse af gravsted efter ordinært udløb 

Aftaler:

På Hjerk Kirkegård skal du henvende dig til graveren ang. aftaler om:

-     Forårsblomster

-     Sommerblomster

-     Grandækning

-     Særlige aftaler (buketter, kranse osv.)

-     Generel vedligeholdelse for et år af gangen

-     Hensættelse af midler til løbende vedligehold af gravsted i længere årrække (GIAS aftaler)