Rybjerg Kirkegård

Her kan du finde oplysninger om, hvem du skal henvende dig ang:

Gravsteder

Aftaler

Her kan du finde væsentlige dokumenter om Hjerk kirkegård:

Yesterday Foto

Rybjerg Kirkegård passes sammen med kirkegården ved Roslev kirke af graver Marianne Johannesen og gravermedhjælperne Jens Christensen og Thomas Mortensen.

Gravsteder:

På Rybjerg Kirkegård skal du henvende dig til graveren ved:

-      Valg af gravsted

-      Anlæg af gravsted

-      Sløjfning af gravsted

-      Forlængelse af gravsted efter ordinært udløb 

Aftaler:

På Rybjerg Kirkegård skal du henvende dig til graveren ang. aftaler om:

-     Forårsblomster

-     Sommerblomster

-     Grandækning

-     Generel vedligeholdelse

-     Særlige aftaler (buketter, kranse osv)

-     Hensættelse af midler til løbende vedligehold af gravsted (GIAS aftaler)