Du er her: 
 

Nøglepersoner i Harrevig Pastorat:

For at et pastorat som Harrevig Pastorat kan fungere i hverdagen, kræver det en række personer med  forskelige kompetencer. Der er både frivillige og lønnede. Foruden de her omtalte er der mange andre, der er med i udvalg og varetager forskelligartede opgaver. 

 

 

  • Præster - henvendelser vedrørende bla. bestilling af dåb, begravelse og vielse.
  • Præstesekretær - henvendelser vedrørende bla. udstedelse attester
  • Gravere - henvendelser vedrørende bla. kirkegårdene, grave og pyntning af kirker
  • Organister - henvendelser vedrørende bla. musik i kirken
  • Menighedsråd - henvendelser vedrørende menighedsrådenes arbejde