Menighedsråd i Harrevig Pastorat

Harrevig Pastorat er opdelt i tre distrikter. I Roslev og Rybjerg sogne er der et fælles menighedsråd. Det samme er tilfældet i Durup, Tøndering og Nautrup sogne. Hjerk og Harre sogne har hver deres eget menighedsråd; men disse arbejder tæt sammen og holder de fleste af deres møder sammen.

Menighedsrådene har et fælles pastoratsråd, der består af to medlemmer fra hhv. Roslev og Rybjerg fælles menighedsråd og fra Durup, Tøndering og Natrup fælles menighedsråd. Dertil kommer en repræsentant fra hhv. Hjerk og Harre menighedsråd. Pastoratets to præster er også medlemmer af pastoratsrådet.