Durup, Tøndering og Nautrup Fælles Menighedsråd:

Durup, Tøndering og Nautrup har et fælles menighedsråd. Menighedsrådet er sammensat af 3 repræsentanter for Durup sogn og 2 repræsentanter fra hhv. Tøndering og Nautrup sogne. Desuden er pastoratets to præster også medlemmer af rådet. De ansatte har også en repræsentant i rådet.

Dagsorden

Referater

Menighedsrådsmøde

Ingen begivenheder fundet.