Hjerk og Harre Menighedsråd:

Hjerk og Harre sogne har hver deres eget menighedsråd. Disse råd arbejder dog meget tæt sammen og holder langt hovedparten af deres møder sammen. Pastoratets to præster er også medlemmer af rådet. Desuden er der en repræsentant for de ansatte.

Dagsorden

Referater

Menighedsrådsmøde

Ingen begivenheder fundet.

Hjerk Menighedsråd

Harre Menighedsråd