Roslev Rybjerg Fælles Menighedsråd:

Roslev og Rybjerg sogne har fælles menighedsråd. Det fælles menighedsråd er sammensat sådan, at der er 5 medlemmer fra Roslev og 3 medlemmer fra Rybjerg. Desuden er pastoratets to præster også medlemmer. De ansatte har også en repræsentant i rådet 

Dagsorden

Referater

Menighedsrådsmøde

Ingen begivenheder fundet.