Organister ved kirkerne i Harrevig Pastorat:

Der er to organister ansat i Harrevig Pastorat. Begge organister spiller i alle pastoratets kirker dog således, at den ene af organisterne primært dækker kirkerne i Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre og den anden kirkerne i Durup, Tøndering og Nautrup. Desuden står organisterne for fællesprogrammer som fx. kor og babysalmesang.

 

Anni Davidsen

Tlf: 23 44 28 06
E-Mail:anni.davidsen(at)skolekom.dk

Jørgen Lorentzen

Tlf: 23 48 38 40
E-Mail: jlorentzen90(at)gmail.com