Præstesekretær:

I Harrevig Pastorat har vi en sekretær, der foruden at forestå praktiske og administrative opgaver for menighedsrådet i Durup, Tøndering og Nautrup også er sekretær for pastoratets præster. En vigtig opgave i denne forbindelse er at bistå den kirkebogsførende sognepræst med at føre kirkebøgerne.  

 

 

 

Jette Blaaberg Kildahl

(Præstesekretær)

Kontor:

Center Salling, Torvet 4
7870 Roslev

Sognehuset, Jernbanegade 16,
7870 Roslev

 

Tlf: 23 66 32 33
Mail: JBPE@km.dk

Mødes efter aftale