Du er her: 

Harrevig Pastorat

Harrevig Pastorat består af syv sogne, der hver har sin smukke gamle landsbykirke fra det 12. århundrede.

Pastoratet er opdelt i tre områder, hvor et menighedsråd - i Hjerk og Harre to menighedsråd sammen - står for den daglige drift og forskellige kirkelige aktiviteter og programmer. Disse kan du læse mere om under det enkelte distrikt.

Sognene i Harrevig Pastorat

Harrevig pastorat består af følgende sogne:

-     Durup

-     Harre

-     Hjerk

-     Nautrup

-     Roslev

-     Rybjerg

-     Tøndering

 

I Harrevig pastorat bor ca 3650 mennesker, hvoraf ca 3350 er medlemmer af Folkekirken. Dette giver en medlemsprocent på godt 90%. Roslev er det største sogn i pastoratet efterfulgt af Durup. Rybjerg er pastoratets mindste sogn.

Der er præstegård i Roslev og Durup. Præsten i Roslev er kirkebogsførende og præsten i Durup varetager pt. opgaver for Viborg Stift. Pastoratet modtager 25% bistand fra Østsalling pastorat.

Kirkerne i Harrevig Pastorat

Hjerk Kirke (Yesterday Foto)

Hjerk Kirke (Yesterday Foto)

Yesterday Foto

Harre Kirke (Yesterday Forto)

Harre Kirke (Yesterday Foto

Roslev Kirke (Yesterday Foto)

Roslev Kirke Yesterday Foto

Rybjerg Kirke (Yesterday Foto)

Rybjerg Kirke

Se nærmere om vore fælles programmer

Kommende gudstjenester i Harrevig Pastorat:

15dec kl. 10:30

Gudstjeneste 3. søndag i Advent i Hjerk Kirke

v. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

15dec kl. 10:30
22dec kl. 09:00

Gudstjeneste 4. søndag i Advent i Roslev Kirke

V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre

22dec kl. 09:00
22dec kl. 10:30

Gudstjeneste 4. søndag i Advent i Durup Kirke

v. Sognepræst Christian Kjær Bjerre

22dec kl. 10:30
24dec kl. 11:00

Gudstjeneste Juleaften i Roslev Kirke

Stefan Frøkjær-Jensen

24dec kl. 11:00
24dec kl. 12:30

Gudstjeneste Juleaften i Harre Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

24dec kl. 12:30

Kommende fællesaktiviteter i Harrevig Pastorat

16dec kl. 09:30

Fælles café i Roslev Sognehus

Kik ind, der er kaffe/the og rundstykker

16dec kl. 09:30
16dec kl. 13:00

Kreativ Café i Roslev Sognehus

Håndarbejde for alle , du er velkommen til hyggesamvær og snak.

Pris 10,00 kr. til …

16dec kl. 13:00
17dec kl. 14:00

Erindrings - Café

En eftermiddag med hygge og samvær, kaffe og småkager kan købes for 10 kr.

17dec kl. 14:00
07jan kl. 11:30

Ingen spiser alene i Roslev Sognehus

Boller i karry og løse ris

07jan kl. 11:30
08jan kl. 14:00

"Café + 60" i Center Salling (Sognehuset)

Hygge, sang & snak

Kaffe & kage, pris 20,00 kr.

08jan kl. 14:00