Durup Tøndering Nautrup Sogne

Durup, Tøndering og Nautrup sogne har et fælles menighedsrådSognepræsten bor i Durup by og er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Jørgen Lorentzen.

Området betjenes at et fælles graverteam som ledes af Birgit Heimann.

Sognepræsten i Roslev har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

Det fælles menighedsråd for Durup, Tøndering og Nautrup sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted i Sognehuset beliggende Åstedvej 20 (i forbindelse med præstegården). Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Durup, Tøndering og Nautrup

27maj kl. 08:30

Morgenvandring fra Harre Kirke

Fast morgenpilgrimsvandring fra Harre kirke

Vi mødes sidste onsdag i hver måned kl. …

27maj kl. 08:30
31maj kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup Kirke

Ved Sognepræst Anne Marie Sloth

31maj kl. 10:30
01jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Durup Kirke 2. Pinsedag

Ved Sognepræst Christian Kjær Bjerre

01jun kl. 09:00
01jun kl. 11:00

Aflyst - Fællesgudstjeneste i Skive Anlæg

Aflyst - Fællesgudstjeneste 2. Pinsedag 1. juni kl. 11:00 i Anlægget i Skive

vil vi …

01jun kl. 11:00
03jun kl. 17:00

Menighedsrådsmøde i Durup Tøndering Nautrup Sogne

 

03jun kl. 17:00
07jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Durup Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

07jun kl. 09:00
09jun kl. 19:00

Udsat - Menighedsmøde i Sognehuset i Durup

Udsat - Menighedsrådet, er det noget for dig?

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19:00

afhold …

09jun kl. 19:00
10jun kl. 10:30

Gudstjeneste på Durup Ældrecenter

Sognepræst Christian Kjær Bjerre

10jun kl. 10:30
14jun kl. 15:00

Fællesgudstjeneste ved Harrevig - Friluftsgudstjeneste

v. sognepræst Christian Kjær Bjerre. Efter tjenesten er der kaffe

14jun kl. 15:00
24jun kl. 08:30

Morgenvandring fra Harre Kirke

Fast morgenpilgrimsvandring fra Harre kirke

Vi mødes sidste onsdag i hver måned kl. …

24jun kl. 08:30

Gudstjenester

Øvrige

Børn og Unge