Durup, Tøndering Nautrup Kalender

Her er den fulde kalender for Durup, Tøndering og Nautrup sogne.

20jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup Kirke

V. Poul Krabbe - Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe

20jan kl. 10:30
31jan kl. 09:30

"Hvem ligger under gravstenene" I Center Salling

I første halvår 2019 vil mødeserien om hvem der ligger under de gamle gravsten på …

31jan kl. 09:30
03feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup Kirke

V. Hans Jørgen Mortensen

03feb kl. 10:30
06feb kl. 10:30

Gudstjeneste på Durup Ældrecenter

V. Toni Irgens-Møller

06feb kl. 10:30
10feb kl. 09:00

Gudstjeneste i Durup Kirke

V. Poul Krabbe

10feb kl. 09:00
20feb kl. 14:00

"Café + 60 eftermiddag" i Durup Sognehus

Fortælleeftermiddag med Ruth Dein, Skive.

”Marie Bregendahl” – En fortælling om …

20feb kl. 14:00
24feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup

V. Christian Kjær Bjerre - Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe

24feb kl. 10:30
06mar kl. 10:30

Gudstjeneste på Durup Ældrecenter

V. Christian Kjær Bjerre

06mar kl. 10:30
06mar kl. 19:00

"Nordiske sange og viser" i Durup Sognehus

”Nordiske sange og viser”

Harrevig Korlight har på repertoiret en del sange og viser, …

06mar kl. 19:00
14mar kl. 09:30

"Hvem ligger under gravstenene" i Center Salling

I første halvår 2019 vil mødeserien om hvem der ligger under de gamle gravsten på …

14mar kl. 09:30
20mar kl. 14:00

"Café + 60" i Durup Sognehus

Hyggeeftermiddag

20mar kl. 14:00
25apr kl. 10:30

"Hvem ligger under gravstenene" i Center Salling

I første halvår 2019 vil mødeserien om hvem der ligger under de gamle gravsten på …

25apr kl. 10:30