Kirke-skole Kor

I forbindelse med Durup, Tøndering Nautrup sogne tilbydes et kirke-skole kor. Koret optræder ved forskellige lejligheder i løbet af året og deltager også ved nogle gudstjenester. Korets medlemmer får en mindre betaling ved deltagelse i gudstjenester.

Koret ledes af organist Jørgen Loretzen og øver på skolen om torsdagen fra 14-15.

Kirke-skole korets kalender

Ingen begivenheder fundet.