Harrevig Pastorat

Harrevig Pastorat består af syv sogne, der hver har sin smukke gamle landsbykirke fra det 12. århundrede.

Pastoratet er opdelt i tre områder, hvor et menighedsråd - i Hjerk og Harre to menighedsråd sammen - står for den daglige drift og forskellige kirkelige aktiviteter og programmer. Disse kan du læse mere om under det enkelte distrikt.

Sognene i Harrevig Pastorat

Harrevig pastorat består af følgende sogne:

-     Durup

-     Harre

-     Hjerk

-     Nautrup

-     Roslev

-     Rybjerg

-     Tøndering

 

I Harrevig pastorat bor ca 3650 mennesker, hvoraf ca 3350 er medlemmer af Folkekirken. Dette giver en medlemsprocent på godt 90%. Roslev er det største sogn i pastoratet efterfulgt af Durup. Rybjerg er pastoratets mindste sogn.

Der er præstegård i Roslev og Durup. Præsten i Roslev er kirkebogsførende og præsten i Durup varetager pt. opgaver for Viborg Stift. Pastoratet modtager 25% bistand fra Østsalling pastorat.

Kirkerne i Harrevig Pastorat

Hjerk Kirke (Yesterday Foto)

Hjerk Kirke (Yesterday Foto)

Yesterday Foto

Harre Kirke (Yesterday Forto)

Harre Kirke (Yesterday Foto

Roslev Kirke (Yesterday Foto)

Roslev Kirke Yesterday Foto

Rybjerg Kirke (Yesterday Foto)

Rybjerg Kirke

Se nærmere om vore fælles programmer

Kommende gudstjenester i Harrevig Pastorat:

24mar kl. 09:00

Gudstjeneste i Roslev Kirke

Præst, Poul Krabbe

24mar kl. 09:00
24mar kl. 10:15

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Præst, Poul Krabbe

24mar kl. 10:15
24mar kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup

Præst, Christian Kjær Bjerre, efter tjenesten er der kirkekaffe

24mar kl. 10:30
31mar kl. 09:00

Gudstjeneste i Durup Kirke

Præst, Toni Irgens-Møller

31mar kl. 09:00
31mar kl. 10:15

Gudstjeneste i Roslev Kirke

Præst, Toni Irgens-Møller

31mar kl. 10:15

Kommende fællesaktiviteter i Harrevig Pastorat

26mar kl. 14:00

Erindrings-Café i Roslev Sognehus

Ældre Sagen Sallingsund arrangerer sammen med Roslev-Rybjerg Menighedsråd og Skive …

26mar kl. 14:00
26mar kl. 19:00

"Syng foråret ind" i Durup Kirke

vi får besøg af sangeren Tina Lynderup og organisten Willy Egmose, der i mange år har …

26mar kl. 19:00
02apr kl. 14:00

Erindrings - Café i Sognehuset i Roslev

Ældre Sagen Sallingsund arrangerer sammen med Roslev-Rybjerg Menighedsråd og Skive …

02apr kl. 14:00
06apr kl. 15:00

Kirketeater i Hjerk Kirke "Påskefortælling med musik"

Kirketeater med Jens Jødal i Hjerk Kirke

”Påskefortælling med musik”

Jens Jødal …

06apr kl. 15:00
09apr kl. 14:00

Senioreftermiddag i Roslev Sognehus

"Musikalsk Foredrag om Benny Andersen"

Troubadur/musiker Flemming Både

09apr kl. 14:00