Fællesaktiviteter

I Harrevig Pastorat har vi løbende aktiviteter, som enten er arrangeret af det fælles pastoratsråd eller som har en sådan karakter, at det er relevant at promovere dem i alle pastoratets sogne.

Foruden disse fællesaktiviteter står de enkelte menighedsråd for deres egne aktiviteter, som alle naturligvis også er meget velkomne til at deltage i uanset, hvilket sogn man måtte bo i. Se nærmere under de enkelte sogne.

Fælles aktiviteter i Harrevig Pastorat

19jan kl. 09:30

AFLYST - AFLYST Babysalmesang i Harre Kirke

AFLYST - AFLYST Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der …

19jan kl. 09:30
19jan kl. 14:00

AFLYST - AFLYST Senioreftermiddag i Roslev Sognehus

AFLYST - AFLYST "Fra Grundtvig til Kim Larsen" v/ Birgitt Hansen

I denne Corona tid må …

19jan kl. 14:00
19jan kl. 19:00

Aflyst - aflyst Stillegudstjeneste i Durup

Ved Sognepræst Christian Kjær Bjerre

Gudstjenesterne indbyder til ro, fordybelse og …

19jan kl. 19:00
24jan kl. 09:00

Gudstjeneste i Durup Kirke

Ved Sognepræst Tina Ransbjerg Damholt

24jan kl. 09:00
24jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

24jan kl. 10:30
26jan kl. 09:30

AFLYST - AFLYST Babysalmesang i Harre Kirke

AFLYST - AFLYST Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der …

26jan kl. 09:30
31jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Durup Kirke

Ved Sognepræst Toni Irgens-Møller

31jan kl. 10:30
31jan kl. 16:00

Gudstjeneste i Roslev Kirke

Ved Sognepræst Toni Irgens-Møller

31jan kl. 16:00
02feb kl. 19:00

Bibel & aftenvandring fra Durup Kirke

Ved Sognepræst Christian Kjær Bjerre

Vi mødes mediterer over en bibeltekst. Metoden …

02feb kl. 19:00
03feb kl. 09:00

Pilgrimsvandring fra Harre Kirke

Bekrymringsløshed - Husk tilmelding til Christian Kjær Bjerre på mobil 30308831

03feb kl. 09:00