Konfirmation og konfirmationsforberedelse

Hovedparten af konfirmanderne fra Harrevig Pastorat går på Roslev Skole. Forberedelsen varetages af pastoratets to præster. Der tilbydes konfirmation i alle pastoratets kirker.

Vigtige datoer

10dec kl. 19:00

De 9 læsninger m/konfirmander i Rybjerg kirke

Sonepræsterne Tina Ravnsbjerg Damholdt og Christian Kjær Bjerre medvirker

10dec kl. 19:00
 

Konfirmationsforberedelsen

Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen forhandles løbende mellem præsterne i pastoratet og ledelsen for Roslev Skole og kan derfor i princippet ændres fra år til år.

Almindeligvis vil der i forløbet indgå gæsteforedrag og en ekskursion i forberedelsen.

Konfirmandforberedelsen sigter på at give konfirmanderne en grundlæggende indsigt i den kristne tro og en fortrolighed med kirken og dens gudstjeneste. Af sidstnævnte årsag indgår der en andagt i forberedelsen og det er et krav, at man som konfirmand går til gudstjeneste 10 gange i løbet af forberedelsestiden.

Går man ikke i Roslev Skole kan det aftales, at man følger et konfirmandhold på den skole, hvor man går. Det er dog en forudsætning, at den præst, der har holdet, accepterer dette. Tal med præsterne om dette.

Hvem kan blive konfirmeret?

Forudsætningerne for, at man kan konfirmeres i Den Danske Folkekirke er dels, at man har modtaget forberedelse til konfirmation og at man er medlem. Alle børn, der er døbt i Folkekirken og som ikke efterfølgende aktivt er udmeldt af Folkekirken er medlemmer. Er man ikke medlem af Folkekirken; men døbt i et andet kirkesamfund, kan man på denne baggrund optages i Folkekirken. Er man ikke tidligere døbt, skal man døbes inden konfirmationen. Tal med præsterne om dåb og indmeldelse.

Konfirmationer

Der tilbydes konfirmation i alle pastoratets kirker. Det er frivilligt for den enkelte i hvilken kirke, man ønsker at modtage konfirmation.

Tidspunktet for konfirmationen fastsættes efter et fast system på følgende måde:

Konfirmationer i Roslev-Rybjerg

Konfirmationen i Rybjerg Kirke ligger den sidste søndag i april og i Roslev Kirke den første weekend (lørdag og søndag) i maj.

Konfirmationer i Durup-Tøndering-Nautrup

Konfirmation i dette område ligger i den sidste hele weekend i april med mindre denne falder sammen med påsken. I så fald ligger konfirmationen den følgende weekend.

Der tilbydes konfirmation i Durup Kirke om lørdagen og i Tøndering og Nautrup kirker om søndagen. Kan alle, der ønsker konfirmation i enten Tøndering eller Nautrup, blive enige om, at flytte tidspunktet for konfirmationen til fx. om lørdagen, kan dette accepteres. Hvad angår alternative tidspunkter, gælder princippet "først til mølle".

Konfirmationer i Hjerk-Harre

Konfirmationerne i Hjerk og Harre ligger Bededag. De to sogne skiftes til at have konfirmation kl. 10 og kl. 12.