Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles.  Sognepræsten, der bor i Roslev, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

15dec kl. 10:30

Gudstjeneste 3. søndag i Advent i Hjerk Kirke

v. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

15dec kl. 10:30
24dec kl. 12:30

Gudstjeneste Juleaften i Harre Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

24dec kl. 12:30
24dec kl. 13:45

Gudstjeneste Juleaften i Hjerk Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

24dec kl. 13:45
26dec kl. 10:30

Gudstjeneste 2. juledag i Hjerk Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

26dec kl. 10:30
29dec kl. 19:00

Gudstjenste Julesøndag i Harre Kirke - Ønsk en Jule salme

Vil du være sikker på at få sunget din yndlingsjulesalme, så kom til …

29dec kl. 19:00
12jan kl. 09:00

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

V. Toni Irgens-Møller

12jan kl. 09:00
19jan kl. 10:30

Indvielsesgudstjeneste i Harre Kirke

Efter endt restaurering af Harre Kirke vil det glæde menighedsrådet at se alle til …

19jan kl. 10:30
28jan kl. 19:30

Menighedsrådsmøde for Hjerk og Harre Kirker

Emne:

Sammenlægning af Hjerk Menighedsråd og Harre Menighedsråd.

Menighedsrådene i …

28jan kl. 19:30
09feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre

09feb kl. 10:30
23feb kl. 14:00

Børnegudstjeneste i Harre Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

23feb kl. 14:00

Børn og Unge