Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles. Sognepræst Mette Dolberg, der bor i Roslev by, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

04feb kl. 10:15

Gudstjeneste, Hjerk Kirke

v. Mette Dolberg

04feb kl. 10:15
11feb kl. 14:00

Gudstjeneste, Harre Kirke

v. Mette Dolberg

11feb kl. 14:00
25feb kl. 09:00

Gudstjeneste, Hjerk kirke

v. Toni Irgens-Møller

25feb kl. 09:00
04mar kl. 10:15

Gudstjeneste, Harre Kirke

v. mette Dolberg

04mar kl. 10:15
27apr kl. 10:00

Konfirmation Harre

 

27apr kl. 10:00
27apr kl. 12:00

Konfirmation Hjerk

27apr kl. 12:00

Børn og Unge