Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles.  Sognepræsten, der bor i Roslev, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Thomas Olesen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Tina Ravnsbjerg Damholt har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

19jan kl. 09:30

AFLYST - AFLYST Babysalmesang i Harre Kirke

AFLYST - AFLYST Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der …

19jan kl. 09:30
24jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

24jan kl. 10:30
26jan kl. 09:30

AFLYST - AFLYST Babysalmesang i Harre Kirke

AFLYST - AFLYST Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der …

26jan kl. 09:30
03feb kl. 09:00

Pilgrimsvandring fra Harre Kirke

Bekrymringsløshed - Husk tilmelding til Christian Kjær Bjerre på mobil 30308831

03feb kl. 09:00
07feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Harre Kirke

Ved Tina Ravnsbjerg Damholt

07feb kl. 10:30
09feb kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der gør det muligt …

09feb kl. 09:30
14feb kl. 13:00

Børnegudstjeneste i Hjerk Kirke

Ved Christian Kjær Bjerre

14feb kl. 13:00
16feb kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der gør det muligt …

16feb kl. 09:30
17feb kl. 09:00

Pilgrimsvandring fra Harre Kirke

Stilhed - Husk tilmelding til Christian Kjær Bjerre på mobil 30308831

17feb kl. 09:00
23feb kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Siden etableringen af Harrevig Pastorat har vi fået en størrelse, der gør det muligt …

23feb kl. 09:30

Børn og Unge