Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles.  Sognepræsten, der bor i Roslev, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

28jan kl. 18:30

Menighedsmøde for Hjerk og Harre Kirker

Emne:

Sammenlægning af Hjerk Menighedsråd og Harre Menighedsråd.

Menighedsrådene i …

28jan kl. 18:30
28jan kl. 19:30

Menighedsrådsmøde i Harre Kirke

Menighedsrådsmøde afholdes i Harre Kirke

28jan kl. 19:30
09feb kl. 10:30

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre

09feb kl. 10:30
21feb kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Babysalmesang i Harrevig Pastorat ledes af organist Thomas Olesen.

Kontakt ham for …

21feb kl. 09:30
23feb kl. 14:00

Børnegudstjeneste i Harre Kirke

V. Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

23feb kl. 14:00
28feb kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Babysalmesang i Harrevig Pastorat ledes af organist Thomas Olesen.

Kontakt ham for …

28feb kl. 09:30
06mar kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Babysalmesang i Harrevig Pastorat ledes af organist Thomas Olesen.

Kontakt ham for …

06mar kl. 09:30
10mar kl. 17:30

Menighedsrådsemøde for Hjerk Kirke

Regnskab & budgetmøde for Hjerk Kirke.

Mødet afholdes i Salling Hallen

10mar kl. 17:30
10mar kl. 18:30

Menighedsrådsmøde for Harre Kirke

Regnskab & budget for Harre Kirke, mødet starter med fællesspisning.

Mødet afholdes i …

10mar kl. 18:30
13mar kl. 09:30

Babysalmesang i Harre Kirke

Babysalmesang i Harrevig Pastorat ledes af organist Thomas Olesen.

Kontakt ham for …

13mar kl. 09:30

Børn og Unge