Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles. Sognepræst Mette Dolberg, der bor i Roslev by, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

Det sker i Hjerk og Harre

26nov kl. 10:00

Gudstjeneste Durup Kirke

Afskedsgudstjeneste med Nikolaj Frøkjær-Jensen, efter tjenesten er der sammenkomst i …

26nov kl. 10:00
03dec kl. 19:00

Gudstjeneste, Hjerk

v. Mette Dolberg

03dec kl. 19:00
03dec kl. 19:00

Julekoncert, Hjerk Kirke

Søndag d. 3. december kl 19:00


Farsøkoret (blandet kor med 40 stemmer) synger først …

03dec kl. 19:00
17dec kl. 15:00

Gudstjeneste, Harre kirke

v. Mette Dolberg

17dec kl. 15:00
24dec kl. 12:30

Gudstjeneste, Harre Kirke

v. Toni Irgens-Møller

24dec kl. 12:30
24dec kl. 13:45

Gudstjeneste, Hjerk Kirke

v. Mette Dolberg

24dec kl. 13:45
07jan kl. 14:00

Gudstjeneste, Hjerk Kirke

v. Toni Irgens-Møller

07jan kl. 14:00
14jan kl. 09:00

Gudstjeneste, Harre Kirke

v. Mette Dolberg

14jan kl. 09:00
18jan kl. 14:05

Minikonfirmander, opstart

Vi starter torsdag d. 18. januar kl. 14.05 – 15.30

Den første gang mødes vi i Roslev …

18jan kl. 14:05
04feb kl. 10:15

Gudstjeneste, Hjerk Kirke

v. Mette Dolberg

04feb kl. 10:15

Børn og Unge