Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles.  Sognepræsten, der bor i Roslev, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Thomas Olesen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Tina Ravnsbjerg Damholt har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

15aug kl. 10:00

Konfirmation i Hjerk Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

15aug kl. 10:00
18aug kl. 17:30

Menighedsmøde i Hjerk & Harre sogne

Mødet afholdes i Harre Kirke - Orientering om det kommende menighedsrådsvalg

18aug kl. 17:30
27aug kl. 19:00

Aftensang i Harre Kirke

 

27aug kl. 19:00
13sep kl. 11:00

Fælles Høstgudstjeneste i Harre Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

13sep kl. 11:00
15sep kl. 19:00

Valforsamling m. valg til nyt menighedsråd f. Hjerk & Harre

Valgforsamling med valg til nyt menighedsråd, for både Hjerk og Harre Sogne.

Mødet …

15sep kl. 19:00
20sep kl. 09:00

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

20sep kl. 09:00
06okt kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i Hjerk og Harre Kirker

Mødet afholdes i Harre Kirke

06okt kl. 18:30
11okt kl. 10:30

Musikgudstjeneste i Hjerk Kirke

En musikgudstjeneste er en almindelig højmesse, som krydres med ”ekstra musik” …

11okt kl. 10:30
30okt kl. 18:00

Halloween Gudstjeneste i Harre Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt.

Efter tjenesten går vi i Bogmekka

30okt kl. 18:00
01nov kl. 09:30

Allehelgens Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Ved Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholt

01nov kl. 09:30

Børn og Unge