Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles. Sognepræst Mette Dolberg, der bor i Roslev by, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

27jan kl. 09:00

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

V. Poul Krabbe

27jan kl. 09:00
03feb kl. 10:15

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

V. Toni Irgens-Møller

03feb kl. 10:15
17feb kl. 10:15

Gudstjeneste i Harre Kirke

V. Poul Krabbe

17feb kl. 10:15

Børn og Unge