Hjerk Harre

Hjerk Harre sogne har hvert sit menighedsråd, der dog arbejder meget tæt sammen og holder de fleste møder fælles.  Sognepræsten, der bor i Roslev, er den af præsterne i pastoratet, der har det primære ansvar for dette område. Det samme gælder organist Anni Davidsen. Området betjenes af to selvstændige gravere tilknyttet hver sin kirke. Mette Dolberg har ansvar for kirkebogsføringen i hele pastoratet. Attester og spørgsmål vedrørende kirkebogsføringen rettes til præstesekretær Jette Kildahl.

 

De to menighedsråd Hjerk og Harre sogne står for en lang række aktiviteter, hvoraf mange finder sted enten i Bogmekka i Harre eller i Forsamlingshuset i Hjerk. Enkelte aktiviteter udbydes fælles for hele Harrevig Pastorat.

 

- Se nuværende og tidligere kirkeblade

 

 

Det sker i Hjerk og Harre

06okt kl. 10:30

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Sognepræst Christian Kjær Bjerre

06okt kl. 10:30
20okt kl. 09:00

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholdt

20okt kl. 09:00
01nov kl. 18:00

Halloween gudstjeneste i Bogmekka

Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholdt

01nov kl. 18:00
03nov kl. 10:30

Allehelgens Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholdt

03nov kl. 10:30
24nov kl. 09:00

Gudstjeneste i Hjerk Kirke

Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholdt

24nov kl. 09:00
01dec kl. 09:00

Gudstjeneste 1. søndag i Advent Hjerk Kirke

Sognepræst Tina Ravnsbjerg Damholdt

01dec kl. 09:00

Børn og Unge