Tumlesang: Leg og sang for de 1-3 årige

Tumlesang er leg, sang og hyggeligt samvær. Dagplejemødre og forældre på orlov er velkomne med deres små. Det er onsdag formiddage kl. 9 - 10.30 i sognehuset i Roslev, Jernbanegade 16.

Det er organist Anni Davidsen, der leder løjerne. Tilmelding sker til hende.

 

Datoer for nye hold er endnu ikke tilgået kalenderen.

Kontakt Anni Davidsen ang. spørgsmål.